వెనిజులా ప్రభుత్వ, ప్రతిపక్షాల మధ్య శుక్రవారం మెక్సికోలో చర్చలు

  వెనిజులా ప్రభుత్వ, ప్రతిపక్షాల మధ్య శుక్రవారం మెక్సికోలో చర్చలు జరుగుతాయని నేషనల్‌ అసెంబ్లీ అధ్యక్షుడు జార్జి రొడ్రిగజ్‌ ప్రకటించారు. ఈ చర్చల్లో ఇరు పక్షాలకు చెందిన 9మంది ప్రతినిధులు పాల్గొంటారని ఆయన చెప్పారు. ప్రజాస్వా మ్యాన్ని, రాజకీయ అవకాశాన్ని గౌరవించడం…

Continue Readingవెనిజులా ప్రభుత్వ, ప్రతిపక్షాల మధ్య శుక్రవారం మెక్సికోలో చర్చలు